Om livet på jobb, gode arbeidsplasser og bærekraftige løsninger

Fremtidens arbeidsplass

De fysiske kontorene våre blir viktige på helt nye måter i fremtiden. De vil utvikles og endres gjennom nye teknologier, nye krav til varighet og bærekraft, ny forskning og nye, fleksible løsninger. Hvordan påvirker dette oss, og hvordan påvirker det bedriftene våre? Vi vil alltid vite mer om hvordan vi kan utforme lokaler som skaper begeistring. Derfor lytter vi til forskere, psykologer, arkitekter og andre med innsikt i trendene som vil prege arbeidsplassene våre i årene som kommer.