FREMTIDENS ARBEIDSPLASS
Contact image Hélène Andersen Hélène Andersen

Skal arbeidsgivere forlange av medarbeiderne sine at de skal øke sin digitale kompetanse selv om de ikke vil? Martin Bloma i Tellmann Executive Advisors innbyr til kritisk tenkning rundt digitale endringsprosesser i arbeidslivet.

Som kontorutvikler møter vi i Skanska stadig nye forventninger, krav og muligheter innen kontorbyggene vi utvikler og kontormiljøene vi legger grunnlaget for. Et sentralt tema er hvordan digitalisering påvirker medarbeidere, ledere og arbeidsform. Vi inviterte til frokostseminar om den digitale arbeidsplassen og tok en prat med foredragsholder Martin Bloma.

 

Temaet for foredraget var den digitale arbeidsplassen. Er ikke alle arbeidsplasser digitale i dag?
 

- Det kommer an på hvordan du definerer en digital arbeidsplass. Rent bokstavelig er det vel bare roboter som har en digital arbeidsplass, mens en snekker, kokk eller rørlegger har en lavere grad av digitalt arbeid. De aller fleste arbeidsplasser har digitale elementer, men det er lenge til vi ser heldigitale arbeidsplasser.

 

Vi har i altfor mange år snakket om verktøy. Vi må ha en app for ditt og en annen app for datt, og har glemt å tenke nøye gjennom hvordan dette henger sammen og hvordan det presenteres og oppleves av brukerne selv.

 

Endringer i arbeidslivet handler til syvende og sist om mennesker og personlighet. Hvor mye psykologi bør en leder i en moderne bedrift kunne for å sette sammen lønnsomme team?
 

- En leder må først og fremst være interessert. Det handler ikke så mye om psykologi, men om engasjement. En leder som virkelig er interessert i sine medarbeidere, og vet hvordan de jobber hver dag, vil også kunne forstå hvordan endringen treffer dem og hva som vil ha effekt.

 

Du er opptatt av å fordele effektivt og målrettet fra en verktøykasse i omstillingsprosesser. Kan du utdype dette litt?
 

- Vi har i altfor mange år snakket om verktøy. Vi må ha en app for ditt og en annen app for datt, og har glemt å tenke nøye gjennom hvordan dette henger sammen og hvordan det presenteres og oppleves av brukerne selv. Brukere som må forholde seg til mange ulike applikasjoner til ulike formål opplever dagen som lite effektiv og veldig tungvinn. En tilpasset verktøykasse vil derimot gi medarbeiderne nøyaktig det utstyret de trenger for at de kan fokusere på den jobben de er satt til å gjøre. En verktøykasse for en kontoransatt er egentlig ikke noe annerledes enn for en håndverker. En rørleggers verktøykasse inneholder andre ting enn en snekker sin for eksempel.

 

Er det ikke en selvfølge å være digital på jobben?
 

- Det er absolutt ikke en selvfølge. Vi er i et generasjonsskifte i arbeidslivet, men blant millenials ser vi at det er en motsatt trend mot å bli mer analoge. Virksomheter i dag kommer til å måtte gjøre bevisste valg der medarbeidere motarbeider innføringen av digitale verktøy fordi de hverken ser poenget med dem eller effekten av dem, eller rett og slett ikke har kapasitet til å lære seg noe nytt.

 

Skal arbeidsgivere forlange av medarbeiderne sine at de skal øke sin digitale kompetanse? For mange er det av den grunn lurt å starte med en modenhetsanalyse slik at man vet mer om hva man faktisk går til først.

 

Hva er det viktig å være tydelig på i en bedrift for best mulig resultater?
 

- Formål, verdier og den enkelte medarbeiders bidrag for å realisere gevinstene. Er man utydelig på dette vil ikke medarbeiderne se plassen sin, rollen eller funksjonen de skal ha. Dagens arbeidstagere vil noe mer enn bare å heve sin lønn, de vil gjøre en forskjell og da er det viktig at de må de føle at de er en del av noe større.

 

Hva tenker du rundt ulike arbeidsformer i dag? Hvordan tror du  arbeidsplassene våre ser ut om fem år?
 

- Hadde jeg visst det kunne jeg blitt rik! I en tid der utviklingen går i et stadig raskere tempo er det vanskelig å si noe om arbeidsplasser om fem år.

 

Det vi vet er at mesteparten av de stillingene som dagens førsteklassinger kommer til å besitte ikke finnes enda. Dagens arbeidsformer er i flere og flere yrker preget av trender som autonomi, selvstendighet, prosjektorientert teamarbeid og fokus på forretningsverdi. Noen yrkesgrupper vil naturlig nok aldri bli en fullverdig del av dette, en sykepleier kan gjøre lite av jobben sin hjemmefra på kveldstid, men selv i disse yrkene spiller digitalisering en rolle som for eksempel med fjernoperasjoner.

Fem tips for å skape en arbeidskultur som er åpen for eksponentielle endringer og digital transformasjon
 

 1. Growth mindset
  En måte å tenke på som fremmer endring, i motsetning til fixed mindset eller fastlåst tenkemåte, som hindrer endring. 

 2. Engasjement

 3. Åpenhet
  Det er medarbeiderne dine som besitter mange av idéene og som ser de konkrete effektene av dem.

 4. Mot til å prøve
  Test mange ting raskt, da kan du feile og gå videre. Det er gjennom korte gjentakelser at man kan droppe det som ikke fungerer og gå videre med det som er bra.

 5. Våg å stille spørsmål
  Henry Ford sa at hvis han hadde spurt folk hva de ville ha, ville de svart raskere hester. Tør å be om eksperthjelp, det er noen som fokuserer på fremtidens muligheter mens det er du som er eksperten på virksomheten i dag.

Martin Bloma

Seniorrådgiver, Tellmann Executive Advisors

 

Martin bistår virksomheter med realisering av digital omstilling og digital arbeidsplass. Hans misjon er at digital omstilling krever kulturendringer og motivasjon. Dette skjer ikke gjennom lederbeslutninger og lisenskjøp, men gjennom forståelse og engasjement - nedenfra og helt til toppen.