FREMTIDENS ARBEIDSPLASS

Dette former neste generasjon kontorlokaler

Contact image Hanne Askbo Hanne Askbo

Måten vi jobber på, og hvordan vi bruker kontoret, har endret seg de siste årene. Her får du 4 viktige kontortrender, som vil påvirke hvordan din fremtidige arbeidsplass vil se ut.

Noe har skjedd med kontoret. Du merker det kanskje ved at stadig flere møter avholdes digitalt, at hjemmekontor er blitt helt naturlig, og at sjefen er mer opptatt av å bruke kontoret for å bygge kultur og dele kompetanse enn ren produksjon. Hybridkontor er det nye buzzordet – men hva betyr det for ansatte, arbeidsgivere og de som jobber med å utvikle fremtidens kontorbygg?

 

Skanska Næringseiendom følger utviklingen tett.

 

- Vi følger kontinuerlig med på hvordan og hvorfor arbeidsplassen endrer seg, og hva det betyr for kontorutviklingen framover, forteller utleiesjef i Skanska, Kathrine Vanem.

 

Skanska utvikler kontorbygg både i Norden, Europa og USA og ser noen tydelige megatrender, både nasjonalt og internasjonalt:

 

- Den hybride arbeidsplassen er kommet for å bli. Med det følger også en klar forventning om at teknologien skal tilrettelegge for samarbeid og effektivitet, uansett hvor man jobber fra. Ikke minst må det fysiske kontoret kunne tilby sømløse og brukervennlige teknologiske løsninger, forteller hun.

Bygger for neste generasjon

 

– Hele arbeidsplasskonseptet er i endring, mener Robert Skramstad, som er daglig leder i Malling & Co Technology. Han bistår eiendomsutviklere med teknologirådgivning, og er opptatt av morgendagens kontoransatte.

 

– De som går på barne- eller ungdomsskolen i dag, får undervisning på iPad og er heldigitale. Disse arbeidstakerne forventer at all kommunikasjon er sømløs. De er jo ikke interessert i å miste internettdekning i heisen eller styre med masse kabler som ikke virker i møterommene. Så det betyr at vi må utvikle kontorbygg i dag, som er attraktive for neste generasjon.

 

Trivsel er blitt viktigere

 

Skanska ser at leietakerne er mer opptatt av trivsel og mental helse på arbeidsplassen enn før.

 

-Det henger nok sammen med flere ting, sier Vanem, og nevner de viktigste:

 

- Helse og velvære inngår i mange bedrifters bærekraftstrategi, dessuten ønsker medarbeidere balanse mellom jobb og fritid. Arbeidsgivere ønsker å tilby attraktive og inspirerende lokaler, slik at kontoret blir et sted ansatte har lyst til å komme til.

 

Framtidens kontorbygg skal oppfylle flere krav enn bare å være en arbeidsplass. De skal også være til glede for lokalmiljøet, og bidra til at området rundt føles tryggere og bedre.

 

Inspirerende arbeidsplasser henger tett sammen med en annen megatrend Skanska trekker frem, nemlig beliggenhet.

 

- At vi er opptatt av god beliggenhet er ikke noe nytt, men kravene til enkel tilgjengelighet og adkomst, og et godt og variert servicetilbud både på og rundt kontoret, har forsterket seg, forteller Vanem.

Flere tjenester på og rundt kontoret

 

Fokuset på kontorbeliggenhet tett på kollektive knutepunkt, og i dynamiske nabolag, vil forsterke seg ytterligere i årene fremover, tror Kathrine Vanem.

 

- Om medarbeidere skal trives og søke seg til kontoret, må både selve arbeidsplassen og området rundt kunne tilby noe de trenger og ønsker. Det kan være alt fra et livlig nabolag og hyggelige omgivelser på vei til kontoret, til god kaffe og god arkitektur. Dette påvirker hvor attraktivt et kontorbygg oppleves. Og det må være enkelt å komme seg dit.

 

Framtidens kontorbygg skal oppfylle flere krav enn bare å være en arbeidsplass. De skal også være til glede for lokalmiljøet, og bidra til at området rundt føles tryggere og bedre. Slike flerbruksbygg kan for eksempel romme kaféer, butikker og ulike tjenestetilbud.

 

- Det er bærekraftig at personalrestauranten brukes som kafé på kvelden. Det skaper både liv i nærmiljøet, og sikrer flere inntektsstrømmer til bygget, mener Skramstad.

 

Bygg som lever døgnet rundt, og ikke bare i arbeidstiden, er også et satsningsområde for Skanska.

 

- Vi utforsker mange ulike løsninger i kontorprosjektene vi jobber med. På prosjektet vårt Pilar på Helsfyr jobber vi med en åpen etasje hvor nærmiljøet kan booke lokaler til for eksempel konfirmasjoner eller generalforsamling i sameiet. Åpne førsteetasjer med servicetilbud på kveldstid blir det stadig flere av og blir sannsynligvis standarden i nye kontorbygg, sier Vanem.

Bærekraftige kontorbygg

 

Bærekraft blir viktigere enn noen gang. Det blir mer fokus på ombruk av materialer, energieffektive bygg, og rehabilitering av gamle kontorbygg istedenfor å bygge nytt.

 

- De ansatte forventer at arbeidsgiveren er ansvarlig i forhold til miljø og bærekraft, sier Kristian Balke som er prosjektsjef i Skanska Næringseiendom.

 

Men kanskje betyr det ikke noe for hver enkelt om det står en plakett ved inngangspartiet om at bygget er BREEAM-NOR-sertifisert. Kristian har et eksempel på en kreativ løsning fra Budapest, der et kontorbygg brukte gamification for å sette søkelys på energiforbruk:

 

– De hadde en stor tavle i foajeen som viste live track på energiforbruket hos de forskjellige leietakerne. Det trigget et konkurranseinstinkt hos alle for å holde energiforbruket nede, forteller han.

 

Grønne lunger

 

Selv om det blir stadig viktigere at kontorbyggene fremstår som bærekraftige, innovative og teknologiske, er det én ting som trumfer alt: fornøyde ansatte.  Det har Kristian Balke tatt på alvor i et prosjekt på Økern i Oslo:

 

– Her planlegger vi med flere takterrasser med utekjøkken, pergola, drivhus, og masse planter. Midt på Økern, som er et industriområde i dag, skal man kunne gå ut og få et avbrekk i grønne omgivelser. Jeg tror at folk får det bedre, og blir mer effektive på jobb av det.

4 ting som vil prege kontorutvikling framover:

 

  1. Fleksibilitet: Vår nye måte å jobbe på krever andre løsninger. Noen arbeidsplasser vil bruke mer plass på fellesarealer og trivselsoner, slik at kontoret blir vel så viktig for kulturbygging og kompetanseutveksling, som produksjonsarbeid.

  2. Servicekonsepter: Bygget vil tilby mer enn en kontorarbeidsplass. Vi vil se framvekst av nye tjenester knyttet til kontorbygget, som for eksempel consiergetjenester og tilbud for nabolaget

  3. Bærekraft: Kontorbyggene blir stadig mer bærekraftige, og dette vil også prege ansatte. Det blir økt oppmerksomhet på kildesortering, energibruk, fysisk og mental helse og grønnere lunsjtilbud.

  4. Smartere arbeidsplass: Pålitelig og brukervennlig teknologi som tilrettelegger for en sømløs arbeidshverdag