Vilkår for bruk

Velkommen til Skanskas nettsted. Disse vilkårene gjelder for nettstedet, og vi ber deg om å lese dem grundig.

Vilkårene inneholder informasjon om hvordan du kan bruke innholdet på nettstedet, hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke informasjonskapsler som brukes på nettstedet. «Skanska», «oss» eller «vi» henviser til Skanska Næringseiendom AS (som leverer dette nettstedet) eller andre bedrifter i Skanska-gruppen. Skanskas nettsted, og disse vilkårene, er utarbeidet i samsvar med norsk lov.

Opphavsrett og andre immaterielle rettigheter

 

Informasjon om opphavsrett og varemerker

Alle rettigheter til innholdet på nettstedet, for eksempel tekst, grafikk, logoer, bilder, filmklipp, lydfiler og programmer, tilhører Skanska eller tredjepart og er underlagt norsk og internasjonal lov om opphavsrett. Med enerett.

Innholdet på nettstedet leveres som en tjeneste og skal kun brukes i samsvar med vilkårene nedenfor. Når du laster ned materiale fra nettstedet, godtar du vilkårene.

Uautorisert bruk eller distribusjon av innholdet fra nettstedet kan utgjøre brudd på opphavsrett eller andre norske eller internasjonale lover og kan føre til rettslige skritt.

Bruk av Skanskas varemerker

Skanskas varemerker og merkevarer skal kun brukes i samsvar med disse vilkårene eller som følge av skriftlig godkjenning fra Skanska. Bruk av Skanskas varemerker i forbindelse med reklame og markedsføring av Skanskas produkter og tjenester krever skriftlig godkjenning.

Bruk av nettstedets innhold


Nettstedet og innholdet skal ikke endres, overføres, reproduseres, publiseres, lisensieres, overføres, selges eller brukes til andre kommersielle formål uten skriftlig godkjenning fra Skanska.

I forbindelse med at du gjør deg kjent med innholdet på nettstedet, lar Skanska deg lage midlertidige kopier av innholdet der det er nødvendig. Du kan også skrive ut som mye av innholdet fra nettstedet som du trenger for personlig bruk, forutsatt at du lenker til nettstedet. All annen bruk av informasjon fra nettstedet er forbudt.

Når du tar kopier av informasjonen på nettstedet, skal du ikke endre informasjonen, slette informasjon om opphavsrett eller slette Skanskas navn.

Ansvarsfraskrivelse

 

Informasjonen på nettstedet er generell og skal ikke brukes som eneste beslutningsgrunnlag i viktige saker. Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at nettstedet er nøyaktig, fullstendig og oppdatert, men det finnes alltid en risiko for at for eksempel skrivefeil, ekstern påvirkning og tekniske problemer fører til villedende informasjon. Det betyr at Skanska ikke kan garantere at informasjonen alltid er korrekt, fullstendig og oppdatert, og Skanska kan heller ikke holdes ansvarlig for dette.

Hvis Skanska lenker til eksterne nettsteder, er lenkene kun ment for å hjelpe brukeren. Skanska kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på slike nettsteder.

Materiale fra brukere

 

Alt materiale og kommunikasjon som overføres til, eller som legges ut på nettstedet i forbindelse med at du bruker funksjoner på nettstedet, anses som ikke-konfidensielt. Skanska har rett til å bruke slikt materiale til både kommersielle og ikke-kommersielle formål.

Når du bruker nettstedet, skal du ikke overføre materiale eller informasjon som er ulovlig, som kan oppfattes som støtende, som inneholder markedsføring eller som på andre måter kan bli oppfattet som upassende. Slikt innhold fjernes fra nettstedet, og vi forbeholder oss retten til å avslutte tjenester som du har brukt på nettstedet.

Hvis materiale og kommunikasjon som sendes til oss via nettstedet, inneholder personopplysninger, gjelder informasjonen i avsnittet Behandling av personopplysninger.

Diverse

 

Skanska kan når som helst endre disse vilkårene, velge å vise eller fjerne innlegg og innhold på nettstedet eller å legge ned nettstedet. Hvis vilkårene endres, legges det ut en ny versjon på nettstedet. Du bør derfor holde deg oppdatert på dette.

 

Behandling av personopplysninger

 

Innledning

Personvern er viktig for oss, og vi arbeider alltid for å sikre god beskyttelse ved all behandling av personopplysninger. I EU/EØS gjelder personvernforordningen fra mai 2018[1].

I samsvar med gjeldende personopplysningslov har Skanska Næringseiendom AS eller bedriften som er oppgitt som behandlingsansvarlig, ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger, som beskrevet nedenfor. Hvis du har spørsmål om denne informasjonen, eller hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte Skanska, som beskrevet nedenfor.

Innsamling og behandling av personopplysninger

Begrepet «personopplysninger» brukes om informasjon som kan henvise til deg som enkeltperson, enten direkte eller indirekte. Eksempler på slike opplysninger er navn, bilde, personnummer, kontaktinformasjon, deltakelse i konkurranser, valg, adferd eller IP-adresser. Behandling av personopplysninger henviser til alle handlinger hvor vi, eller tredjepart som arbeider på vegne av oss, bruker personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering og lagring.

Personopplysninger skal kun behandles i forbindelse med konkrete og eksplisitt angitte formål. De kan ikke behandles for andre formål enn de ble samlet inn for.

I Skanska behandler vi personopplysninger som du har gitt oss i forbindelse med henvendelser og avtaler fra/med deg, samt for å gi deg informasjon og levere tjenester som følge av slike henvendelser og avtaler.

Dine personopplysninger kan bli benyttet også for markedsføring og oppfølging samt for salgs- og produktutvikling for å forbedre våre produkter og tjenester. 

 

Personopplysninger behandles også i forbindelse med statistikk, slik at vi skal kunne finne ut hvordan brukere bruker nettstedet, analysere brukerflyt på tvers av våre ulike nettsteder, og analysere søkeadferd, samt for å kunne vise innhold som er tilpasset deg. Slike opplysninger behandles kun i aggregert form eller i en slik form at du ikke kan identifiseres. Opplysningene behandles også indirekte i forbindelse med utvikling, testing og administrasjon av IT-systemene som driver nettstedet vårt.

Når du bruker funksjoner på nettstedet som lar deg legge inn informasjon eller annet materiale, kan slik informasjon også inneholde personopplysninger.

 

Personopplysninger innhentet via kontaktskjema for kontorprosjekter

Informasjonen du legger igjen i kontaktskjemaet behandles av Skanska som er behandlingsansvarlig. Dette betyr at Skanska er ansvarlig for behandlingen av dine opplysninger i samsvar med personopplysningslovens bestemmelser. Informasjonen brukes av Skanska til å registrere deg i vårt kunderegister på det/de kontorprosjektene du har meldt interesse for.

Vi benytter også kontaktopplysningene du oppgir til å sende deg informasjon, markedsføring og kundeundersøkelser om dette kontorprosjektet, samt andre prosjekter vi tror kan være relevante for deg. Vi kan komme til å kontakte deg via telefon, e-post, SMS eller post. Ønsker du ikke lenger å motta informasjon og markedsføring fra oss kan du avmelde deg ved å besvare e-post du mottar fra oss eller ta kontakt med vår Data Protection Manager.

 

Personopplysninger innhentet via kontaktskjema for nyhetsbrev

 

Informasjonen du legger igjen i kontaktskjemaet behandles av Skanska som er behandlingsansvarlig. Dette betyr at Skanska er ansvarlig for behandlingen av dine opplysninger i samsvar med personopplysningslovens bestemmelser. Informasjonen du legger igjen brukes til å registrere deg i vårt kunderegister for nyhetsbrevet du har meldt interesse for, administrere ditt abonnement og til å sende deg nyhetsbrev. 

 

Dersom du ønsker å motta annen relevant kommunikasjon fra oss, benytter vi også kontaktopplysningene du oppgir til å sende deg informasjon, markedsføring og kundeundersøkelser vi tror kan være relevant for deg. Vi kan komme til å kontakte deg via telefon, e-post, SMS eller post.

 

Ønsker du ikke lenger å motta nyhetsbrev og/eller annen kommunikasjon fra oss kan du avmelde deg i nederst i nyhetsbrev som du mottar eller ta kontakt med vår Data Protection Manager.

 

Juridisk grunnlag for behandling og lagringsperiode

Skanska behandler personopplysningene dine når det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg, samt når vi har andre legitime interesser for å behandle dem, for eksempel når vi markedsfører oss til de som bruker nettstedet vårt eller i forbindelse med videreutvikling av nettstedet eller produktene og tjenestene våre. Hvis vi behandler personopplysningene dine for et formål som lovverket krever samtykke til, vil vi innhente samtykke fra deg før behandlingen påbegynnes.

Opplysningene som vi samler inn, som beskrevet tidligere, slettes når formålet for behandlingen er oppfylt.

Personvern

Skanska beskytter personopplysningene dine med strenge sikkerhetstiltak, og vi har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang, endringer, formidling og ødeleggelse.

Begrensninger for utlevering av personopplysninger

Vi kan engasjere eksterne partnere til å utføre oppgaver på vegne av oss, for eksempel for å levere IT-tjenester eller bistå med markedsføring, kundehåndtering, administrering av pressemeldinger, dataanalyser og statistikk. Utførelsen av disse tjenestene kan innebære at våre partnere, både i og utenfor EU/EØS, får tilgang til personopplysningene dine. Bedrifter som behandler personopplysninger på vegne av oss, må alltid inngå en databehandleravtale med oss slik at vi kan sikre at personopplysningene dine forblir beskyttet også hos partnerne våre.

Det er iverksatt konkrete sikkerhetstiltak for partnere utenfor EU/EØS, for eksempel i form av en avtale om dataoverføring, som inneholder de standardiserte klausulene for dataoverføring fra EU-kommisjonen. Disse er tilgjengelige på EU-kommisjonens nettsted.

Skanska kan også utlevere personopplysningene dine til tredjepart, for eksempel Politiet eller andre offentlige myndigheter, i forbindelse med etterforskning eller hvis vi på andre måter er pålagt å utlevere slike opplysninger på grunn av lovverk eller avgjørelser fra offentlige myndigheter. 

Skanska utleverer aldri dine personopplysninger på andre måter enn som beskrevet i dette avsnittet.

Eksterne lenker

All informasjon vedrørende behandling av personopplysninger om deg, gjelder opplysninger hentet ved din bruk av vårt nettsted. Nettstedet kan av og til inneholde lenker til eksterne nettsteder eller tjenester som ligger utenfor vår kontroll. Hvis du følger en lenke til et annet nettsted, oppfordrer vi deg til å lese gjennom det aktuelle nettstedets retningslinjer for behandling av personopplysninger, samt informasjon om bruk av informasjonskapsler.

Dine rettigheter og klagerett

 

Ifølge personopplysningsloven har du alltid rett til å be om å få tilgang til personopplysningene som blir behandlet om deg. Du har rett til å be om retting, til å be om at Skanska avslutter behandlingen og sletter personopplysningene dine, til å be om at behandlingen begrenses, til å benytte deg av din rett til dataportabilitet, til å trekke tilbake samtykke til en konkret behandling (der samtykke er innhentet), samt til å motsette deg behandling av personopplysninger. I slike tilfeller må du kontakte Skanska. Du finner kontaktinformasjonen nedenfor. Du har også rett til å når som helst sende en klage til relevant kontrollorgan hvis du mener at personopplysningene dine blir behandlet i strid med gjeldende personopplysningslov.

 

Kontaktinformasjon

 

Skanska Næringseiendom AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene dine. Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller hvis du ønsker informasjon om, og kontaktinformasjon til personvernombud eller den som har ansvaret for personopplysninger i andre bedrifter i Skanska-gruppen, kan du kontakte oss per e-post, post eller via skjemaet linket nedenfor.

Skjema for forespørsler om dine personopplysninger hos Skanska

 

Data Protection Manager: dpm_bucdn@skanska.se

Skanska Næringseiendom AS

v/Skanska Commercial Development Nordic AB
Johan på Gårdas Gata 5
SE-40518 Göteborg
Sverige

 

Informasjonskapsler

 

En informasjonskapsel eller cookie er en liten bit av data (tekstfil) som et nettsted - når det besøkes av en bruker - ber nettleseren din å lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstillingene eller innloggingsinformasjonen. Disse informasjonskapslene er satt av oss og kalles førstepartscookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er informasjonskapsler fra et annet domene enn domenet til nettstedet du besøker – for annonserings- og markedsføringstiltakene våre. Mer spesifikt bruker vi informasjonskapsler og annen sporingsteknologi til følgende formål:

 

Strengt nødvendige informasjonskapsler

 

Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet skal fungere og kan ikke slås av i våre systemer. De er vanligvis bare satt som svar på handlinger som gjøres av deg, som utgjør en forespørsel om tjenester, for eksempel innstilling av personverninnstillinger, logging inn eller utfylling av skjemaer. Du kan stille inn nettleseren til å blokkere eller varsle deg om disse informasjonskapslene, men noen deler av nettstedet vil ikke fungere. Disse informasjonskapslene lagrer ikke personlig identifiserbar informasjon.

 

Informasjonskapsler for ytelse

Disse informasjonskapslene tillater oss å telle besøk og kildene til trafikken, slik at vi kan måle og forbedre ytelsen til nettstedet vårt. De hjelper oss å vite hvilke sider som er mest og minst populære, og se hvordan besøkende beveger seg rundt på nettstedet. All informasjon som disse informasjonskapslene samler er aggregert og derfor anonym. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, vet vi ikke når du har besøkt nettstedet vårt.
 

Informasjonskapsler for funksjonalitet

 
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for nettstedet å tilby forbedret funksjonalitet og tilpassing. De kan være satt av oss eller av tredjepartsleverandører hvis tjenester vi har lagt til våre sider. Hvis du ikke tillater disse cookies, kan det hende at noen eller alle disse tjenestene ikke fungerer som de skal.
 

Målrettede informasjonskapsler

 
Disse informasjonskapslene er satt gjennom nettstedet vårt av våre annonseringspartnere. De kan bli brukt av disse selskapene til å bygge en profil av dine interesser og vise deg relevante annonser på andre nettsteder. De lagrer ikke personlig informasjon direkte, men er basert på unik identifikasjon av din nettleser og internett-enhet. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, vil du oppleve mindre målrettet annonsering.
 

 


 

[1] EUs forordning 2016/697 av 27. april 2016 om beskyttelse av individer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger (personvernforordningen) som opphever direktiv 95/46/EF.