FREMTIDENS ARBEIDSPLASS

Hybrid kontorløsning – buzzord eller fremtiden?

Contact image Hanne Askbo Hanne Askbo

Kommer vi til å fortsette å ha like mye hjemmekontor framover? Det kommer helt an på én ting, mener Karoline Amundsen Dystebakken.

Hybrid kontorløsning er et av nyordene som har dukket opp i løpet av koronatiden.


– Vi tar med oss flere ting som pandemitiden har lært oss: Holdningene til produktivitet på hjemmekontor er endret og vi er blitt vant til å samhandle digitalt. Mange virksomheter vil nok spare store summer på å redusere antall tjenestereiser, sier juridisk rådgiver HR og ledelse i Simployer, Karoline Amundsen Dystebakken.

 

Praktiske utfordringer
 

Mange bedrifter planlegger for en annerledes hverdag etter pandemien, hvor ansatte jobber deler av tiden hjemmefra. Google forventer for eksempel at 60 prosent av de ansatte vil jobbe på kontoret to-tre dager i uka og resten hjemme, mens 20 prosent jobber kun hjemmefra og 20 prosent fra nye steder.

 

Det fører med seg noen nye, praktiske utfordringer, mener Dystebakken:

 

- Hvordan gjør man det med kontorutstyr; hva skal være dobbelt for de som jobber både hjemme og på kontoret, av stoler, skjermer og så videre? Og hvor mye kan man pålegge de ansatte å frakte med seg hver gang? Dette med hybridkontor er kanskje litt mer komplisert enn mange har sett for seg.

 

Avhengig av gode systemer

 

Det som er en riktig løsning for noen, er ikke nødvendigvis en riktig løsning for andre. Noen får mer energi av å samhandle med kollegene fysisk, andre trives best med å jobbe på hjemmekontoret. Hvorvidt hybrid kontorløsning vil fungere i din bedrift er helt avhengig av én ting:

 

–Skal bedriften ha en hybridløsning må arbeidsgiver sørge for gode systemer slik at alle er inkludert, uansett hvor de sitter. Derfor er det viktig å spørre seg om hybridkontor kan funke for din organisasjon, og ikke bare henge seg på en trend, presiserer Dystebakken.