FREMTIDENS ARBEIDSPLASS
Contact image Hélène Andersen Hélène Andersen

Hvordan skape endringsvillige arbeidskulturer? Kommunikasjonsdirektør Louise Fuchs i Kolonial.no hevder at evnen til å lære blir en viktig valuta når kunnskap er ferskvare.

Som kontorutvikler møter vi i Skanska stadig nye forventninger, krav og muligheter innen kontorbyggene vi utvikler og kontormiljøene vi legger grunnlaget for. Et sentralt tema er hvordan digitalisering påvirker medarbeidere, ledere og arbeidsform. Vi inviterte til frokostseminar om den digitale arbeidsplassen og tok en prat med foredragsholder Louise Fuchs.

 

Temaet for foredraget var den digitale arbeidsplassen. Er ikke alle arbeidsplasser digitale i dag?
 

‑ Nei, langt fra alle arbeidsplasser har tatt inn over seg hva det vil si å være digitale, og hvilke krav det stiller til nysgjerrighet og tilpasningsevne. Da tenker jeg ikke kun på hvilke hjelpemidler vi har rundt oss, og hvordan vi (mis)bruker sosiale medier. Ny teknologi kommer til å skape 133 millioner nye jobber på verdensbasis de neste 10 årene.

 

Som leder i dag er det viktig å belønne initiativ, lærevilje og nysgjerrighet. Det er grunnlaget for å bygge en kultur som tør å tenke nytt.


Det digitale påvirker ikke bare hvilke hjelpemidler som omgir oss i hverdagen, men endrer faktisk adferden vår, behovene og mulighetene våre, i tillegg til at det endrer våre forretningsmodeller.

 

Endringer i arbeidslivet handler til syvende og sist om mennesker og personlighet. Hvor mye psykologi bør en leder i en moderne bedrift kunne for å sette sammen lønnsomme team?
 

- Ledere kommuniserer, bevisst og ubevisst, nitti prosent av tiden. I undersøkelser der medarbeidere rangerer lederne sine, så kommer effektiv og engasjerende kommunikasjon alltid på første plass.

 

- På tross av dette så er det mange ledere som rekrutteres på resultatfokus snarere enn på kommunikasjonsevner. Jeg tror at når du fokuserer på mennesker, og på kommunikasjonen med dem, så kommer resultatene raskere. 

 

Du snakker om at vi må tenke ut av boksen. Hvordan mener du man kan lede folk ut av komfortsonen og tenke nytt?
 

- Den beste måten å hjelpe folk ut av komfortsonen er å gjøre det tryggere å prøve nye ting. Som leder i dag er det viktig å belønne initiativ, lærevilje og nysgjerrighet. Det er grunnlaget for å bygge en kultur som tør å tenke nytt. 

 

Hva er det viktig å være tydelig på i en bedrift for best mulig resultater?
 

- Hvilke mål bedriften har, er et selvfølgelig utgangspunkt i tillegg til hvordan den enkelte ansatte kan være med på å nå målene. Men det er også veldig viktig å kommunisere hvorfor man har akkurat de spesifikke målene og hvilke verdier som driver selskapet.

 

- Vi liker å finne mening med jobbene våre, og legger mye mer vekt på dette nå. Derfor må mål settes i sammenheng med verdier for å kunne tiltrekke seg gode medarbeidere, og for å beholde dem.

Tips for å skape en arbeidskultur som er åpen for eksponentielle endringer og digital transformasjon
 

Vis at du selv er nysgjerrig og ydmyk og belønn den adferden du vil se mer av hos andre. Når kunnskap er ferskvare, så blir evnen til å lære vår nye valuta.

Louise Fuchs

Kommunikasjonsdirektør, Kolonial.no

 

Louise Fuchs omtales som digitalt dynamitt, er styremedlem i TENK og ble i 2016 kåret til årets digitale superprofil av Hammer & Hanborg. Med mangeårig erfaring innen kommunikasjon og teknologi er hun opptatt av at digitalisering og innovasjon handler mindre om teknologi enn man skulle tro. Det handler om mennesker.