FREMTIDENS ARBEIDSPLASS

Fire trender for fremtidens arbeidsplass

Contact image Geir Anders Ørslien Geir Anders Ørslien

En strategisk kartlegging Skanska har gjennomført på tvers av alle sine markeder, viser fire store trender som vil prege arbeidsmarkedet i årene som kommer.

La oss starte med de fire trendene, kort oppsummert – før vi utdyper dem etterhvert:

 

 • Høy kvalitet blir viktigere enn mer plass.
 • Vi vil ha teknologi som gjør det enklere å samhandle på hybride arbeidsplasser.
 • Ansatte vil stille høyere krav til bærekraftige bygg, både sosialt og miljømessig.
 • Kontoret må by på opplevelser som gjør det enkelt og lystbetont å være fysisk til stede.

 

– Der har vi fire trender som vil bli stadig viktigere for fremtidens arbeidsplasser i årene som kommer, konstaterer Synnøve Lyssand Sandberg, administrerende direktør i Skanska Næringseiendom.

 

Hun har solid bakgrunn for påstanden. Den bygger på research hun selv har bidratt aktivt til, gjennom sitt engasjement i en strategisk arbeidsgruppe fra Skanskas enheter i Norden, Sentral-Europa og USA.

 

Ny innsikt fra bransjens skarpeste hoder

 

– I Skanska må vi være helt i front av utviklingen, ikke bare for å være en sterk strategisk rådgiver for våre kunder, men også for å sikre at vi selv tar de riktige valgene i utviklingen av kontorer som treffer folks behov også på lang sikt, sier Sandberg.

 

Derfor valgte Sandberg og fem internasjonale kollegaer i Skanska å samarbeide om en grundig kartlegging av utviklingstrendene som vil prege kontormarkedet framover. 

 

– Vi så raskt at pandemiens pålagte hjemmekontor har satt varige spor i arbeidsmarkedet, og at disse sporene krever nytenkning for oss som kontorutviklere. Den fleksible hybridløsningen med delvis hjemmekontor er nå den nye normalen i enkelte markeder, og særlig i USA , sier Sandberg, og refererer til toppsjefen i Microsoft som kaller dette «den største endringen arbeidsmarkedet har sett i vår generasjon».

Mange strever med hjemmekontor-policy

 

– Før pandemien manglet for eksempel 45 prosent av arbeidsgiverne retningslinjer eller en strategi for praksisen med hjemmekontor. I dag er det bare 11 prosent som ikke har slike retningslinjer på plass. Likevel er de fleste selskapene fremdeles på leting etter den ideelle balansen. Det er krevende å finne en hensiktsmessig strategi som ivaretar så mange ulike behov, sier Sandberg.

 

Vi ser at våre kunder bruker mer tid før de signerer leiekontrakter for nye lokaler, fordi de har behov for mer kompetanse og rådgivning. I Skanska vil dette være en stadig viktigere del av vårt tilbud framover

 

For fleksibiliteten og friheten som medarbeiderne liker ved hjemmekontoret, skal balanseres opp mot behovet for kulturbygging, kunnskapsoverføring, effektiv arbeidsflyt og onboarding, for å nevne noe.

 

– Det finnes ikke én fasit her, men dette er komplekse spørsmål som arbeidsgivere reflekterer mye over – ikke minst når de leter etter nye kontorlokaler, sier Sandberg.

 

Kundene tenker seg grundigere om nå

 

– Vi ser at våre kunder bruker mer tid før de signerer leiekontrakter for nye lokaler, fordi de har behov for mer kompetanse og rådgivning. I Skanska vil dette være en stadig viktigere del av vårt tilbud framover, slik at vi kan bistå med innsikt og vurderinger som hjelper arbeidsgiverne å ta gode valg som også dekker fremtidige behov. Slik skal kundene våre også kunne stole på at vi er oppdatert og har solid oversikt over hva fremtiden vil by på av krav og muligheter.

 

Dermed er vi framme ved de fire nøkkelfunnene som Synnøve Lyssand Sandberg og kollegaene nylig presenterte:

Større krav til kvalitet

 

 • 77 prosent av selskapene er mer opptatt av å få høyere kvalitet på fasilitetene enn større areal når de velger nye kontorlokaler, ifølge JLL Future Of Work 2022
 • Luftkvalitet, akustikk, fleksibilitet, ergonomi, sikkerhet og inkluderende løsninger er noen av områdene som betyr mye for arbeidsgiverne
 • Et område som får stadig mer oppmerksomhet, er biofil design som trekker naturen inn i byggene: for eksempel planter, naturmaterialer og bruk av levende vann

 

Større krav til smartere arbeidsplasser

 

 • Hybride arbeidsplasser etterspør VR, AI og avanserte, digitale verktøy som åpner for bedre samhandling og kommunikasjon mellom de på kontoret og de hjemme
 • Stadig flere vil også ha sensorer, apper og smarte teknologier som gjør det enklere å ha oversikt over hvordan kontorene brukes, for å tilpasse dem optimalt
 • Disse teknologiene er også viktige for å sikre at kontorene er energieffektive og enkle å vedlikeholde

 

Større krav til bærekraft

 

 • Stadig flere ansatte er opptatt av at arbeidsplassen – lokalene inkludert – skal gjenspeile viktige verdier som ivaretar både miljø, klimahensyn og sosiale forhold.
 • Kontorets bærekraftsprofil, sosiale klima og engasjement for nærmiljøet rundt betyr stadig mer for å bygge bedriftskultur og beholde talenter
 • Ny, grønn taksonomi stiller høyere klimakrav til nye bygg, og er allerede et avgjørende kriterium for investorer, i tillegg til at kravene samsvarer med ansattes forventninger

 

Større krav til opplevelser

 

 • Flere ønsker seg kontorer som kan være magneter som trekker folk til seg – slik at folk kommer inn til kontoret fordi de vil, ikke fordi de må
 • Lokaler med tett tilknytning til kollektivknutepunkter, spisesteder og relevante butikker scorer høyt på ønskelistene i årene framover
 • Fremtidens arbeidsplass må stimulere til både faglige og sosiale opplevelser, og være enkel å komme seg til via lett tilgjengelige transportmåter

 

Hva betyr så denne innsikten for Skanskas eget arbeid fremover? 

 

– Det betyr at vi må sikre at vi kjenner kundene våre godt, og at de ansatte selv blir aktivt involvert i valg som angår fremtidens kontorløsninger. Det er nødvendig for at vi skal kunne gi råd som sikrer dem best mulige løsninger for sine behov, sier Synnøve Lyssand Sandberg.

 

– En annen konklusjon er at sentrale plasseringer ved knutepunkter blir avgjørende for svært mange, noe som betyr at vi må satse mer på det jeg vil kalle re-utvikling, altså prosjekter som kombinerer rehabilitering av eksisterende lokaler med smarte og effektive tilbygg. I Skanska har vi allerede svært sterk ekspertise på rehab-prosjekter, og dette er en strategisk styrke vi nå utvikler videre.