ROM FOR JOBB

Designer kontorer for økt trivsel

Contact image Hanne Askbo Hanne Askbo

Hvordan kan omgivelsene på kontoret bidra til at de ansatte trives bedre på jobb? Interiørarkitekt Britt Kornum i Zinc mener det handler om mer enn fargevalg og designmøbler.

– Vi må tilfredsstille brukerne og deres behov. Det finnes ikke én løsning som er riktig for alle.

 

Mens mange forbinder interiør med valg av møbler og farger på kontoret, handler hverdagen til interiørarkitekt Britt Kornum om så veldig mye mer. Hun jobber blant annet med to av Skanska Næringseiendoms planlagte kontorbygg.

– Vi som jobber som interiørarkitekter er på mange måter tolker mellom brukerne og de fysiske løsningene. Vi snakker med brukerne om hva som fungerer og ikke fungerer. Samtidig skal vi tenke fremover. Hva vil bedriften trenge i fremtiden? Hvordan vil selskapet utvikle seg? Dette må vi oversette til konkrete løsninger.

 

Ansatte i en bedrift har ofte ulike personligheter, ønsker og behov. Kornum er opptatt av at alle må bli hørt, også de introverte som kanskje ikke roper høyest. Målet med prosessene som Kornum leder ute hos bedrifter er å skape steder der folk har lyst til å være.

 

– Organisasjonskultur handler om hvordan man legger til rette for ulike typer mennesker. Mental helse og trivsel henger sammen med blant annet innovasjon. Når folk trives og føler seg trygge vil innovasjon komme helt naturlig. Interiøret er ikke nok, men det er viktig å forstå at interiøret kan sikre at alle har lyst til å bruke de møteplassene vi tilbyr. Hjemmekontor kan være effektivt, men det er ikke på hjemmekontoret at innovasjon skjer.

 

Fra åpne landskap til aktivitetsbaserte løsninger

 

Kornum peker på at kontoret har fått en konkurrent vi alle må se i øynene.

 

– I disse dager konkurrerer kontorfellesskapet med hjemmekontoret. Da kan vi ikke tilby de tradisjonelle, sterile, kalde omgivelsene lenger.

 

Det viser seg at mange åpne kontorlandskap står tomme fordi ansatte ikke trives der, jobber hjemmefra eller beveger seg fra møte til møte.

 

Etter nedstengingen under covid var det mange som syntes det var vanskelig å komme seg ut av hjemmekontoret. Problemstillingen hos mange bedrifter ble plutselig: hvordan skape et kontor som alle har lyst til å komme tilbake til og trives på?

 

Mange bedrifter er flinke til å tenke ergonomi, heve/senke-bord og riktig kontorstol. Støttefunksjoner som stillerom og møterom er også svært vanlig. Kornum mener det nå er på tide å bruke en enda bredere palett når man designer kontorer.

 

– Det viser seg at mange åpne kontorlandskap står tomme fordi ansatte ikke trives der, jobber hjemmefra eller beveger seg fra møte til møte.

– Når kontorlandskapet tilbyr varierte soner, ulike områder for ulikt arbeid, har man en konkurransefordel i forhold til hjemmekontoret, mener Kornum. Hun påpeker at innredningen blant annet kan påvirke sykefraværet på en arbeidsplass.

 

– Bedrifter må forstå at tilrettelegging på kontoret er et samfunnsansvar. Det er også god økonomi i ansatte som trives.

 

Du vil ha rom og områder til fordypelse og konsentrasjon, så vil du ha områder med caféstemning der du både kan jobbe alene eller sammen med andre i et inspirerende miljø.

 

– Hvis alt er åpent og synlig for alle til enhver tid, er det lett å tenke at kontoret ikke er et sted å være de dagene man ikke føler seg helt topp. Kontorinnredningen bør ta høyde for at man har ulik dagsform. Enkelte dager trenger man avskjerming, andre dager ønsker man å være sosial og omgås flere.

 

Det er dette Kornum kaller aktivitetsbaserte løsninger. Med variasjon og ulike soner tilpasset bedriftens behov, blir det mindre behov for faste kontorplasser med heve/senke-bord til alle. Kornum mener denne formen for kontordesign etter hvert vil ta over for de åpne landskapene.

 

– Du vil ha rom og områder til fordypelse og konsentrasjon, så vil du ha områder med caféstemning der du både kan jobbe alene eller sammen med andre i et inspirerende miljø. Det bør også være områder for kreativt samarbeid hvis bedriften har behov for det.

 

Når Kornum designer kontorer fokuserer hun mye på hvordan man skal bevege seg rundt. Der er mye psykologi i møbleringsplanen.

 

– Arbeidsstasjonene bør plasseres slik at man ikke blir kikket over skulderen av alle som går forbi, og lave sofaer bør ikke stå i områder med mye trafikk slik at man blir sittende lavere enn de som går forbi. Noen er mer følsomme for slikt enn andre, men vi ser at alltid er de samme sitteplassene som er mest populære, uavhengig av person.

 

– Du skal kunne bevege deg intuitivt rundt i lokalene. Det er frustrerende hvis du hele tiden føler deg usikker og må spørre om veien. Det handler ikke bare om skilting, men også om at navigasjonen er logisk.

Interiørarkitektens tips til økt trivsel på kontoret

 

  1. Sitter du i et åpent kontorlandskap, snakk med kollegaene dine rundt deg om hvordan dere ønsker å ha det og lag noen felles kjøreregler.

  2. Støy er forstyrrende i områder der man skal konsentrere seg. Man kan dempe lyd med møbler, tepper og takplater, men ingenting demper lyd like godt som å sette opp vegger.

  3. Snakk med de ansatte om hva som fungerer og ikke fungerer. Ta hensyn til alles behov, også de som ikke roper høyest. Kartlegg arbeidsdagen til alle og tilrettelegg lokalene deretter.

  4. Trender kommer og går, så ikke ta hensyn til disse på kontoret. Vis heller noe unikt for bedriften, og kjøp møbler og fast inventar av god kvalitet i naturmaterialer, så varer de lenger.

  5. Bruk variert belysning – kombiner arbeidslys med dempet belysning. Det behøver ikke være samme lys i alle soner. Av og til kan det være behagelig med dempet, varmt lys også på kontoret.

  6. Heller flere småbord enn noen få lange og brede bord i kantiner. Da blir det enklere å få en samtale rundt bordet.
  7. Tilby de ansatte god te og kaffe! Vi er blitt godt vant til god kaffe og te på hjemmekontoret, nå må vi følge opp på kontoret.

  8. Husk at kontorlokalene kan være en fordel i rekrutteringen av nyansatte, så det er verdt å investere i et godt sted å være. Det hjelper jo også på å hindre turnover.