ROM FOR JOBB

5 grunner til å flytte til nye kontorlokaler

Contact image Hanne Askbo Hanne Askbo

Lurer du på om dere bør flytte til nye kontorlokaler? Her er fem punkter det er verdt å tenke gjennom.

1. Nytt og attraktivt

 

Er dagens kontorlokaler slitne og umoderne? Kontorlokalene er bedriftens ansikt utad. De forteller mye om bedriftens profil, verdier og kultur. Lokaler som ligger plassert ved knutepunkt og er innredet med elegant design og praktiske arbeidssoner, gir et inntrykk av profesjonalitet og et selskap i vekst. Moderne og elegante lokaler kan være et konkurransefortrinn, fordi de skaper økt interesse fra både kunder og potensielle nye medarbeidere.

 

2. Mer fleksibilitet

 

Har dagens kontorlokaler upraktiske løsninger? Nye kontorlokaler kan enkelt tilpasses virksomheten, og endres ved behov. Moderne arbeidsplasser som har hyggelige loungeområder og praktiske møterom med alle teknologiske verktøy tilgjengelig, gjør at arbeidsdagen flyter lettere. Fleksible arbeidssoner og uformelle møteplasser gjør det enklere for medarbeiderne å komme raskt i gang når de jobber fra kontoret, samtidig som stadig flere vil veksle med å jobbe hjemmefra. Det åpner også for muligheten til å utvide antall ansatte, slik at det ikke blir nødvendig å flytte hvis selskapet vokser og ansetter flere nye medarbeidere.

 

3. Bedre trivsel

 

Får dere mange klager fra medarbeiderne? Det er mange ting som kan skape bedre trivsel på arbeidsplassen, for eksempel et godt inneklima, sykkelparkering, dusj og garderober, og kantine med sunne og fristende lunsjretter. Trivsel reduserer sykefraværet, og skaper samtidig stabilitet og mindre gjennomtrekk av ansatte. Tilstrekkelig med lys og utsyn, fravær av støy og muligheter til å flytte seg til et stillerom ved behov, er viktige faktorer for trivsel. Områder som er lagt til rette for uformelle møter, bidrar også til trivsel og økt motivasjon.

 

4. Økt produktivitet

 

Har produktiviteten stagnert eller sunket? En variert arbeidshverdag hvor medarbeiderne kan ta skjermpauser og ha uformelle møter i en sofagruppe med en god kaffe reduserer risikoen for at effektiviteten synker utover dagen. Begrepet «Techiture» definerer samspillet mellom teknologi og arkitektur, og vil stå stadig mer sentralt i utformingen av fremtidens arbeidsplasser. Teknologiens rolle vil mer og mer bli å bidra til interaktive og kreative prosesser på tvers av den fysiske arbeidsplassen.

 

5. Spare utgifter

 

Betaler dere dyrt for mange ubrukte kontorplasser? Mange bedrifter planlegger å legge til rette for hybride kontorløsninger, hvor de ansatte jobber vekselsvis hjemmefra og på kontoret. Det betyr at det er mulig å flytte bedriften til nye og mer arealeffektive lokaler, og likevel få bedre arbeidsforhold. Samtidig har nye bygg lavere fellesutgifter, fordi utgiftene til energi og vedlikehold er lavere enn i eldre bygg. Selv om en flytteprosess i seg selv kan være kostbar, gir den som regel gevinster på lang sikt, fordi bedriften klarer seg med mindre og mer effektive lokaler, får lavere fellesutgifter og muligheten til å tilpasse kontorlokalene selv i tider med vekst.