VÅRT BÆREKRAFTSANSVAR

Fornøyd med overgang til strengere miljøkrav

Contact image Geir Anders Ørslien Geir Anders Ørslien

– Dette ga oss større utfordringer, og var et helt riktig valg, sier Synnøve Lyssand Sandberg, etter at Skanska Næringseiendom inkluderte to kommende kontorbygg i nye og strengere miljøsertifiseringskrav.

I 2022 gikk miljøsertifiseringen BREEAM-NOR over til en ny og oppdatert manual med nye og strengere krav til for eksempel sirkulærøkonomi og klimaregnskap. Dermed legges lista enda høyere for miljøsertifisering av nye bygg, som nå må innfri høyere krav for å oppnå samme nivå som tidligere.

 

Like før overgangen til ny manual, ble derfor et rush av byggeprosjekter innmeldt for sertifisering etter de gamle kravene.

 

Skanska gikk motsatt vei.

 

Oppdaterte til strengere krav
 

Selskapet hadde allerede meldt inn to kommende kontorbygg på Økern og Helsfyr til sertifisering etter de gamle kravene. Nå valgte de å oppdatere begge prosjektene for sertifisering etter den nye BREEAM-NOR v6.0-manualen.

Nå haster det for en byggebransje som skal nå ambisiøse mål allerede i 2030, og rigge oss for en klimanøytral virksomhet i 2050. Derfor er den nye BREEAM NOR-manualen viktig, fordi den møter dagens nye utfordringer på en mye bedre måte enn den gamle.

Viel Sørensen, Grønn Byggallianse

 

For å oppnå nivået Excellent, må disse prosjektene nå også innfri kravene i EUs nye klassifiseringsordning (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet.

 

– Dette var ikke noe vi strengt tatt måtte gjøre, og det ga oss en del merarbeid i prosjektene. Men det var helt klart et riktig valg for Skanska Næringseiendom. Vi skal være helt i front på klima og miljø i eiendomsbransjen, og alle våre nye prosjekter vil også sertifiseres etter den nye BREEAM-NOR-manualen, forteller adm.dir. Synnøve Lyssand Sandberg.

Det er Viel Sørensen svært fornøyd med. Som sertifiseringssjef i medlemsorganisasjonen Grønn Byggallianse har hun sett hvor viktig BREEAM har vært gjennom mange år. Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsorganisasjon der virksomheter fra hele bygg-, anlegg- og eiendomsektoren er medlemmer. Nå ser de at denne sertifiseringsordningen er viktigere enn noen gang.

 

– Nå haster det for en byggebransje som skal nå ambisiøse mål allerede i 2030, og rigge oss for en klimanøytral virksomhet i 2050. Derfor er den nye BREEAM NOR-manualen viktig, fordi den møter dagens nye utfordringer på en mye bedre måte enn den gamle. Den forrige manualen ble lansert i 2016, og ble skrevet i en tid der det for eksempel bare var noen få som var bevisste på viktigheten av ombruk og sirkulærøkonomi, sier Sørensen.

 

Leietakerne vil ha klimavennlige bygg
 

– Vi vet at våre leietakere ønsker å ha sine arbeidsplasser i sunne og fremtidsrettede bygg som er gode både for menneskene og omgivelsene. Og vi vet i tillegg at investormarkedet stiller svært høye krav til bærekraft i prosjektene de vurderer, så rent kommersielt er det også en styrke å ligge i front på dette området, fastslår Synnøve Lyssand Sandberg.

 

BREEAM er blant verdens ledende miljøsertifiseringer for bygg. Den hjelper byggeprosjekter til å redusere klima- og miljøavtrykk, og belønner tiltakene som strekker seg lenger enn hva loven allerede krever.

 

Jo høyere krav til bærekraftige løsninger bygget innfrir utover de lovpålagte kravene, jo høyere nivå vil det oppnå i sertifiseringen. BREEAM-NOR Excellent er det nest høyeste nivået. For Skanska Næringseiendom er Excellent minstekravet de sikter mot i alle sine utviklingsprosjekter.

 

Nå får vi god uttelling for at vi har satset stort på klima og miljø i mange år allerede. Vi har brukt de årene på å sikre oss en usedvanlig sterk kompetanse på utvikling av klimavennlige prosjekter

Synnøve Lyssand Sandberg, Skanska Næringseiendom

Viel Sørensen mener det er viktig å strekke seg på bærekraftsområdet, og peker på de klare politiske signalene:

 

– EU kaller det «en hestekur», det som nå innføres av nye direktiver og regler for klimavennlig bygging. Det lokomotivet som er EUs taksonomi for bærekraftig finans, det har bare så vidt begynt å bevege seg. Signalene vi får fra banker og finansinstitusjoner sier at de vil være mer interessert i bygg som innfrir kravene i taksonomien. Og skal du få til det, er BREEAM-NOR v6.0 et godt hjelpemiddel. Det er ikke bare et nyttig verktøy, men den sertifiseringen er også et bevis du kan legge fram for banken.

 

Nye krav skaper nye muligheter
 

Synnøve Lyssand Sandberg legger ikke skjul på at de nå må strekke seg lengre for å oppnå sertifiseringsnivå Excellent. Samtidig åpner dette for enda bedre arbeidsmetodikk:

 

–En kollega i prosjekteringsgruppen fortalte at de allerede nå diskuterer hvordan de kan redusere mengden byggavfall, selv om de bare såvidt er i gang med forprosjektet. Disse vurderingene må nå tas mye tidligere enn før, og det gir oss muligheter til å finne løsninger som vi ellers ikke hadde fått til. Dermed gir de nye kravene også et større mulighetsrom.

 

Viel Sørensen i Grønn Byggallianse ser også at dette er én av fordelene den nye manualen fører med seg.

 

– Den krever litt mer innsats i tidlige faser, ikke minst når det gjelder analyser. Men all forskning rundt prosjektgjennomføring i byggebransjen sier det samme: Tidligfase-planlegging er helt essensielt for et godt resultat mot slutten. Ikke bare på bærekraft, men også på flere andre faktorer.

 

Får uttelling for langvarig klimainnsats

 

Men selv om overgangen til ny manual har gitt teamet nye utfordringer, peker Synnøve Lyssand Sandberg på en viktig årsak til at prosessen har gått greit for Skanska.

 

– Nå får vi god uttelling for at vi har satset stort på klima og miljø i mange år allerede. Vi har brukt de årene på å sikre oss en usedvanlig sterk kompetanse på utvikling av klimavennlige prosjekter, konstaterer Sandberg.

 

– Her ser vi også en av de betydelige fordelene med både eiendomsutvikler og entreprenør i samme selskap, med de samme grønne ambisjonene. Vi vet hva hverandre kan, og vi utvikler oss i fellesskap. Det gir Skanska et stort konkurransefortrinn.

BREEAM-NOR v6.0

 

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) er en internasjonalt anerkjent metode for å måle et byggs bærekraftige egenskaper.

 

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning og er i dag Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer. En ny versjon av BREEAM-NOR-manualen (BREEAM-NOR v6.0) ble lansert i 2022. I takt med utviklingen i samfunnet, vil BREEAM-NOR v6.0 ivareta enda flere aspekter knyttet til ytre miljø, sosiale forhold og økonomi.

Grønn Byggallianse

 

Grønn Byggallianse er en non-profit medlemsorganisasjon der virksomheter fra hele bygg-, anlegg- og eiendomsektoren kan være medlem. Alliansens visjon er å utvikle norsk bygg-, anlegg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. 

 

Nysgjerrig på Grønn Byggallianse og BREEAM-NOR? Her kan du lese mer.