VÅRT BÆREKRAFTSANSVAR

Ønsker mer gjenbruk i byggebransjen

Contact image Hanne Askbo Hanne Askbo

Mad har tatt en ledende posisjon innen gjenbruksarkitektur, og deler gjerne sine erfaringer med andre. - Skal vi lykkes med gjenbruk må hele bransjen jobbe sammen, sier Noora Khezri i Mad.

I februar 2021 flyttet Mad inn i nye lokaler i Pilestredet i Oslo. Kontoret til Mad-familien, som består av Mad Arkitekter, Sane, Nomad og Mad Communication ligger i andre etasje. I første etasje har cafeen byMad åpnet dørene.

 

-Det var naturlig å bruke erfaringene innen gjenbruk fra ulike prosjekter i våre egne lokaler. Interiørarkitekter fra Sane har innredet de nye lokalene med brukte bygningsmaterialer og møbler. Den ene veggen i cafeen er for eksempel dekket med bølgeblikkplater fra en garasje i Lillehammer funnet på finn.no, forteller Khezeri.

 

Blant Mads ombruksprosjekter er Gjenbrukshuset Festiviteten i Larvik, og prosjektene Rebel og Kristian Augusts gate 13 (KA13) på Tullinløkka i Oslo. KA13 er Norges første fullskala ombruksbygg.

 

Skal vi lykkes med sirkulærøkonomi og gjenbruk må hele bransjen jobbe sammen.

 

– Bygget er fra 1950-tallet og er en del av Entras satsing i Tullinkvartalet. Det var egentlig regulert til å rives, men i stedet ble det bestemt å rehabilitere eksisterende konstruksjon og bygge til og bygge på med gjenbruksmaterialer, forteller Khezri, som var prosjektansvarlig arkitekt.

 

– Vi lette høyt og lavt etter materialer vi kunne gjenbruke. Det var krevende, fordi i 2018 fantes det ingen markedsplasser for brukte bygningsmaterialer, så vi måtte bruke vårt, Entras og entreprenørens nettverk, legger hun til.

Flere spennende gjenbruksprosjekter
 

I KA13 er det materialer fra blant annet Regjeringskvartalet, Tøyenbadet, Kværnerbyen, Diakonhjemmet sykehus, Refstad skole og Lambertseter sykehjem. Fasadeplatene i tilbygget består av ulike brukte materialer, blant annet fra St. Olavs hospital, Oppsalhjemmet og overskuddslageret til Steni. Totalt er 80 prosent av materialene gjenbruk, og prosjektet er et Futurebuilt forbildeprosjekt.

 

– Det er morsomt at det ligger en historie bak hvert element. Vi hadde forventet å finne gamle materialer, men det aller meste er faktisk fra 2000-tallet. Vi ble veldig overrasket over hvor mye nye materialer som blir kastet, sier Khezri.

 

Bedre kvalitet gir lenger levetid
 

De siste årene har det dukket opp flere digitale markedsplasser for gjenbruksmaterialer.

 

– Tidligere var byggebransjen preget av lineærøkonomiens bruk-og-kast-mentalitet, men nå står vi midt i en overgang til sirkulærøkonomi. Det innebærer blant annet å satse på materialer av høyere kvalitet som kan repareres hvis nødvendig, slik at levetiden forlenges, sier Khezri.

 

Denne endringen medfører også at arkitektene må jobbe litt annerledes enn før.

 

– Vi må tegne byggene ut fra de materialene vi har tilgjengelig. I KA13 endret vi for eksempel fasadetegningene fordi vinduene vi fikk tak i var litt annerledes enn vi hadde tenkt, forteller hun.

 

Mad deler gjerne sine erfaringer prosjektene med alle som er interessert.

 

– Skal vi lykkes med sirkulærøkonomi og gjenbruk må hele bransjen jobbe sammen. Vi er opptatt av erfaringsdeling slik at nye prosjekter blir enda enklere og billigere å gjennomføre. Det handler om holdninger og et bevisst forhold til hvordan man jobber, fastslår Noora Khezri.

 

Foto: Kyrre Sundal, Mad arkitekter

Mad arkitekter
 

Mad arkitekter har siden starten i 1997 utviklet seg til å bli et av Norges ledende arkitektkontor og blant de 50 største arkitektkontorene i Norden. Mad skaper bygg, byer og tettsteder på lokalmiljøets, klimaet og naturens premisser. Med god arkitektur og design, i kombinasjon med kunnskap om lokalsamfunnets behov, står vi kompromissløst på byens, lokalmiljøets og naturens side.