VÅRT BÆREKRAFTSANSVAR

Det lønner seg å satse på bærekraftige løsninger

Contact image Hanne Askbo Hanne Askbo

Et økende press fra flere hold gjør at bedrifter må satse på bærekraft for å overleve i fremtiden. Heldigvis vil det grønne skiftet føre med seg mange nye forretningsmuligheter.

En forskergruppe ved NTNU har gått gjennom hundre artikler om hvordan nytenkning i bærekraftig retning påvirker bedrifters konkurransekraft. I tillegg forsker de selv på temaet.

 

– Vi ser et økende press fra myndigheter, kunder, leverandører, samarbeidspartnere, NGOs og samfunnet for øvrig om å omstille seg og ta bedre vare på jorda vår. Dette, sammen med fremtidige reguleringer, tilsier at bedrifter må omstille seg for å overleve i fremtiden og for å ha «license to operate», sier stipendiat Fanny Hermundsdottír i faggruppen for Strategi og forretningsutvikling ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

 

Bærekraft gir store konkurransefordeler
 

Omlegging til bærekraftige løsninger kan gi mange fordeler for bedriftene.

 

– I vår forskning har vi sett at implementering av bærekraftinnovasjoner kan gi konkurransefordeler. Blant annet nye markedsmuligheter, økt profitt, salgsøkning, økt kundetilfredshet, legitimitet og bedre rykte, forklarer Hermundsdottír.

Bærekraftinnovasjoner kan også føre til økt produktivitet og reduserte kostander som følge av redusert energi- og materialforbruk.


– I tillegg kan man si at bærekraft fører til redusert risiko, fordi man er bedre rustet for fremtidige reguleringer og markedsendringer. 

 

Nytenkning rundt bærekraft fører med seg mange nye forretningsmuligheter som bedrifter kan benytte seg av. -Både oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter kan utvikle ny teknologi og innovasjon som er bærekraftige. Her gjelder det å lete etter muligheter i sin bransje, anbefaler Hermundsdottír.

 

Hun lister opp tre viktige spørsmål som bedrifter bør stille seg i møte med det grønne skiftet:

 

Finnes det kunnskap og ressurser i bedriften som er overførbare til nye bærekraftige løsninger og/eller innovasjon?
Må vi skaffe ny kunnskap og andre ressurser?
Har vi partnere som vi kan samarbeide med for å skape gode løsninger for bærekraft, eller må vi ut å se etter nye samarbeidspartnere?

 

Betaler ekstra for bærekraft

 

Forbrukermakt er også en vesentlig faktor når det kommer til bærekraftige løsninger. 

 

–Det er en ganske stor vekst i antall kunder som er villige til å betale ekstra for bærekraftige løsninger, sier hun.

Forskning viser at press fra kunder og leverandører er en av de største drivere for implementering av bærekraft i bedrifter.

 

–Etterspørsel etter bærekraft er et av de sterkeste virkemidlene vi har for at bedriftene skal gjøre en endring, fastslår Fanny Hermundsdottír.

Tre viktige spørsmål i møte med det grønne skiftet
 

  1. Finnes det kunnskap og ressurser i bedriften som er overførbare til nye bærekraftige løsninger og/eller innovasjon?
  2. Må vi skaffe ny kunnskap og andre ressurser?
  3. Har vi partnere som vi kan samarbeide med for å skape gode løsninger for bærekraft, eller må vi ut å se etter nye samarbeidspartnere?