ROM FOR JOBB

Hva gir trivsel på arbeidsplassen?

Contact image Hanne Askbo Hanne Askbo

Hvordan påvirkes vi av omgivelsene rundt oss, og hva har arbeidsplassens utforming å si for helse, trivsel og effektivitet? Svaret vil kanskje overraske deg.

Tidligere var kontoret et sted hvor man utførte sitt arbeid et visst antall timer per dag, før man gikk hjem og hadde fri. Slik er det ikke lenger.

 

– Mange av tankene om kontorets utforming stammet tidligere fra modernismen, hvor funksjon trumfet alt. I dag glir jobb og fritid stadig mer over i hverandre, sier førsteamanuensis Kine Angelo ved Institutt for arkitektur og teknologi ved NTNU.

 

Den største endringen de siste tiårene er at vi er mer opptatt av omgivelsene på arbeidsplassen.

 

– Variasjon er det viktigste stikkordet, både når det gjelder lysforhold, farger og materialer, og mellom steder ment for konsentrasjon, samhandling og avslapning, sier hun.

 

Beroligende planter
 

De fleste kontoransatte tilbringer størstedelen av arbeidsdagen foran en skjerm. Sitter du i tillegg under sterke lysstoffrør og er omgitt av hvite vegger som reflekterer lyset, kan kontrasten til den svarte skjermen føre til at synet blir overbelastet. Da er det fort gjort å føle seg sliten lenge før arbeidsdagen er over.

 

Å spare penger på interiør er en kortvarig gevinst. Gode kontorlokaler er en investering i medarbeidernes fysiske og psykiske helse. Omgivelser som påvirker negativt vil uten tvil føre til sykemeldinger og økt fravær på sikt.

 

– Fra naturens side er vi vant til skiftende lysforhold mellom solskinn, grå dager og tid på døgnet. Derfor er det viktig med variasjon i lyset også på arbeidsplassen. Ofte har ansatte ingen kontroll på lysforholdene – lyset står på med samme styrke hele tiden, sier Angelo og fortsetter:

 

– I tillegg er det gjerne innstilt etter den som har mest behov for sterkt lys, nemlig renholderen. Medarbeiderne bør i større grad få mulighet til å selv kontrollere lysforholdene der de sitter, for eksempel ved at de har en egen lampe på pulten, sier hun.

 

Øyet trekkes mot kontraster, og hvis interiøret på arbeidsplassen er dominert av sterke farger kan det gå utover prestasjonene til dem som jobber der.

 

- Planter har derimot en beroligende effekt. Muligheten til utsyn gjennom et vindu betyr også mye. Etter mye nærarbeid på skjerm føles det godt å kunne la blikket vandre og se på noe som ligger lenger bort, forklarer Angelo.

 

Fleksibilitet og frihet

 

Variasjon mellom lyse og mørke, og varme og kalde farger, lysforhold og harde og myke materialer er altså et godt utgangspunkt for å skape en behagelig arbeidsplass.

– Det stimulerer sansene våre på en positiv måte. Det gjelder å finne en god balanse, slik at øyet verken blir over- eller understimulert, sier Angelo.


Å investere i kontorlokaler som skaper trivsel og velvære kan oppleves som kostbart, men vil lønne seg på lang sikt.

 

– Å spare penger på interiør er en kortvarig gevinst. Gode kontorlokaler er en investering i medarbeidernes fysiske og psykiske helse. Omgivelser som påvirker negativt vil uten tvil føre til sykemeldinger og økt fravær på sikt, sier hun.

 

Mari Skogland er interiørarkitekt og senior arbeidsplassrådgiver hos Gottlieb Paludan Architects, og har en doktorgrad på arbeidsplassutforming. Hun har mange års erfaring med å skape velfungerende kontorlokaler, og er opptatt av å lage lokaler hvor ansatte opplever at de mestrer arbeidsdagen på en god måte, får gjort jobben sin og både kan konsentrere seg og samhandle med andre når det er nødvendig.

 

– Det er viktig at ting flyter uten store hindre og forstyrrelser – da tenker jeg spesielt på støy. Kontoransatte rapporterer at de trives best med cellekontorer og aktivitetsbaserte løsninger uten faste plasser. Hvis arbeidsgiver kan tilby fleksibilitet og frihet til selv å velge om ansatte vil jobbe fra kontoret, hjemme, hytta eller café, gir det en opplevd grad av kontroll over egen hverdag, sier Skogland.

 

Nye kontorløsninger

 

Trenden de siste årene er at kontorlokaler har endret seg fra en steril og profesjonalisert stil til å bli mer varierte, med flere innslag av mykere interiør som minner om et lounge- eller hjemmemiljø.

 

– Sofaer, tepper, puter og gardiner er ikke rent funksjonelle ting, men designelementer som gir mer naturlige omgivelser på arbeidsplassen. I dag er mange opptatt av at det skal være et hyggelig sted å oppholde seg, sier Skogland.

 

Et år med hjemmekontor har åpnet manges øyne for nye måter å organisere arbeidet på.

 

– Hvorfor skal vi dra på kontoret når vi kan gjøre det meste hjemmefra? Det spørsmålet kan arbeidsgivere svare på ved å tenke nytt og tilby annerledes løsninger. Hva kan kontoret gi de ansatte som de ikke får hjemme? Det kan for eksempel være flere åpne plasser og møtesteder, sier hun.