ROM FOR JOBB

Flytting til nye lokaler må planlegges

Contact image Hanne Askbo Hanne Askbo

B:MOVED bistår med prosjektledelse for bedrifter, primært i Oslo, gjennom hele flytteprosessen. De kommer gjerne inn flere år før selve den fysiske flyttingen.

– De fleste bedrifter flytter fordi behovene deres har endret seg. De trenger mer eller mindre plass, eller den eksisterende leiekontrakten utløper. Da er det viktig å kartlegge hva som ikke fungerer der de er nå, og samtidig se hva som er positivt, slik at man kan søke etter lokaler som tilbyr riktige løsninger for bedriften, sier senior prosjektleder Tian Wahlmann.

 

Mer bruk hjemmekontor

 

Flere av B:MOVEDs prosjekter har endret seg som følge av koronasituasjonen.


– Mer utstrakt bruk av hjemmekontor skaper helt nye problemstillinger. Stadig flere ønsker kontorlokaler som legger til rette for at flere ansatte jobber hjemmefra noen dager i uka, samtidig som alle skal kunne møte hverandre på kontoret med jevne mellomrom. Hjemmekontoret må også kunne integreres i hovedkontoret fremover. Da må man tenke helt nytt, sier han.

 

Få med de ansatte

 

Selv om det kan være motstand mot flytting blant ansatte i prosjektets tidligfase, er Wahlmanns erfaring at de fleste blir fornøyd når de er på plass.

 

– Ofte har de nye lokalene løsninger som gjør hverdagen lettere, og en og annen x-faktor man ikke hadde forventet. Å sørge for at medarbeiderne blir sett, hørt og ivaretatt i en flytteprosess betyr mye for tilfredsheten, sier Tian Wahlmann.

Dele