ROM FOR JOBB

Arkitekturpsykologen om den gode arbeidsplassen

Contact image Hélène Andersen Hélène Andersen

Arkitekturpsykolog Oddvar Skjæveland i Mellomrom Arkitekturpsykologi deler sine kriterier for en god arbeidsplass. ”Alle må ha en egen base på gruppenivå, man må høre hjemme et sted.”

På vårt frokostseminar om den gode arbeidsplassen snakket arkitekturpsykolog Oddvar Skjæveland om kontorbygg som fremmer produktivitet, samarbeid og trivsel.

 

Kan du fortelle om de viktigste kriteriene for en god arbeidsplass sett fra ditt ståsted?

 

– Det handler vel så mye om prosessen frem til løsninger, som om de fysiske løsningene i seg selv. For det første så må ledelsen for bedriften lage en målformulering med hva de ønsker med organisasjonen. Så er det viktig å informere om og sikre handlingsrom for brukermedvirkning på et tidlig tidspunkt, og den bør være omfattende og gi de ansatte forutsigbarhet.

 

-Videre må bedriften sørge for en strukturert brukermedvirkning som omfatter alle, ikke bare representative grupper. I store bedrifter bør metoden for å inkludere alle være systematisk, utprøvd og gjerne forskningsbasert for å kartlegge behov hos de ansatte. Spørreskjema, observasjoner og workshops er slike metoder.

 

Hvor lang tid tar en slik prosess?

 

– Kartleggingen trenger ikke ta så lang tid, men utviklingen av rammene er litt mer omfattende. Man kan jo ikke designe sin egen arbeidsplass helt fritt, det må være noen rammer man forholder seg til. Gjennom mobilitet kan man kanskje få sitte på sin foretrukne plass, fremfor å bli låst til en potensielt dårlig fast plass. Men folk føler seg rotløse hvis de ikke hører hjemme noe sted, de må ha sitt eget territorium i form av en hjemmebase for teamet. Det trenger ikke å være så stor plass, bare man føler tilhørighet.

 

Hvilke andre kriterier påvirker i positiv retning på arbeidsplassen?

 

– Grønne planter og naturmaterialer har en veldokumentert positiv effekt og generelt er frodighet og mangfold høyst aktuelt for tiden. Farger er for eksempel fint for å skape identitet i ulike soner. Men det er en grense for komfort og tilrettelegging også. Jeg tror ikke på utsagnet ”my office is my home”, for mange ønsker faktisk å skille tydelig mellom arbeid og fritid.

 

Hva er ditt drømmekontor fem år frem i tid?

 

– God plass, mye grønt, frisk luft, fleksibilitet, stillerom, og mye lys og utsikt.

 

Foto: NyeBilder